MIN-Fakultät
Fachbereich Informatik
TAMS

Dr. Zhaopeng Chen

address:   University of Hamburg
  Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Science
  Department Informatics, Group TAMS
  Vogt-Kölln-Str. 30
  D-22527 Hamburg
  
room:   F-425
  
phone:   +49 (0) 40 42883-2716
fax:   +49 (0) 40 4273-14633
  
e-mail:   zhaopeng.chen@uni-hamburg.de